Menu

Báo giá rèm cuốn – mành cuốn

Bảng báo giá rèm cuốn tại Rèm Cửa Tốt, để biết rõ hơn về giá cũng như các khuyến mại xin liên hệ 096.193.6886

STT DANH MỤC KÝ HIỆU ĐVT  KHỔ GIÁ
VNĐ
MÀNH CUỒN
1 Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% NP1001 – NP1006 Và đầu CX và Đầu TX

 

M2 Khổ rộng 2,2m 300,000
2 Mành cuốn Autralia lưới lỗ thoáng cản nắng 70% NP1007-NP1009 RYR601- RYR603 M2 Khổ rộng 3,0m 395,000
3 Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% RYR501- RYR507 M2 Khổ rộng 2,0m 335,000
 4 Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% C102-C202

Và C301 – C305 .

Và C330 – 334

Và C901-909

M2 Khổ rộng 2,0m 375,000
5 Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% có phủ nhũ và xọc chéo C601-C606  C410-C413. C430 – C431 M2  Khổ rộng 2,0m 390,000
6 Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% C01 – C06

và 08106 – 08112

M2   Khổ rộng 2,0m 360,000
7 Mành cuồn Australia vải hoa văn C420 – C423.C429

và C435 – C437.

C440 – C441

M2 Khổ rộng 2,0m 410,000

 

  TOP