Menu

Báo giá rèm cuốn – mành cuốn

Bảng báo giá rèm cuốn tại Rèm Cửa Tốt, để biết rõ hơn về giá cũng như các khuyến mại xin liên hệ 096.193.6886

STTDANH MỤCKÝ HIỆUĐVT KHỔGIÁ
VNĐ
MÀNH CUỒN
1Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100%NP1001 – NP1006 Và đầu CX và Đầu TX

 

M2Khổ rộng 2,2m300,000
2Mành cuốn Autralia lưới lỗ thoáng cản nắng 70%NP1007-NP1009 RYR601- RYR603M2Khổ rộng 3,0m395,000
3Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100%RYR501- RYR507M2Khổ rộng 2,0m335,000
 4Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100%C102-C202

Và C301 – C305 .

Và C330 – 334

Và C901-909

M2Khổ rộng 2,0m375,000
5Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% có phủ nhũ và xọc chéoC601-C606  C410-C413. C430 – C431M2 Khổ rộng 2,0m390,000
6Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100%C01 – C06

và 08106 – 08112

M2  Khổ rộng 2,0m360,000
7Mành cuồn Australia vải hoa vănC420 – C423.C429

và C435 – C437.

C440 – C441

M2Khổ rộng 2,0m410,000

 

  TOP